What rhymes with excises?

List of words that rhyme with excises in our rhyming dictionary.

Excises rhymes with:

criticizes, downsizes, fantasizes, overemphasizes, advertises, agonizes, alphabetizes, analyzes, apologizes, authorizes, brutalizes, capitalizes, categorizes, compromises, criticizes, crystallizes, customizes, demilitarizes, demobilizes, democratizes, demonizez, departmentalizes, depressurizes, downsizes, dramatizes, energizes, enfranchises, enterprises, enterprises', epitomizes, equalizes, fantasizes, fertilizes, finalizes, formalizes, franchise's, franchises, harmonizes, hellenizes, highrises, humanizes, idealizes, idolizes, immunizes, ironizes, itemizes, jeopardizes, legitimizes, liberalizes, marginalizes, materializes, maximizes, memorizes, mischaracterizes, misrecognizes, modernizes, monopolizes, nationalizes, naturalizes, neutralizes, normalizes, organizes, overemphasizes, paralyzes, pasteurizes, penalizes, personalizes, polarizes, pressurizes, prioritizes, realizes, reorganizes, rhapsodizes, satirizes, scrutinizes, sterilizes, subsidizes, summarizes, sunrise's, supervises, sympathizes, synchronizes, tantalizes, terrorizes, theorizes, trivializes, utilizes

Excises sounds like:

e's, each, eachus, eakes, easco, ease, eases, eash, easy, easy's, eaux, echo, echo's, echoes, echohawk, echohawk's, echos, eck, eckes, eco, eeg, ege, egg, egge, eggs, ego, egos, eich, eick, eiichi, eiji, eike, eis, eisa, eisai, eishi, ek, eka, ekco, eke, ekeus, ekk, eko, eos, eos's, es, esau, esch, esche, eschew, eschews, esco, escoe, escue, esh, eskew, eskey, esque, ess, essa, essay, essays, esse, esses, essex, essex's, essick, essie, essig, esso, ewes, ewig, ex, excess, excesses, excise, exco, excoa, excuse, excuses, exec, execs, exes, eye's, eyes, eyes', ezoe, ezzo

What rhymes with excises?