What rhymes with kids?

List of words that rhyme with kids in our rhyming dictionary.

Kids rhymes with:

kid's, kids', kyd's, mckids, skids, bid's, bids, counterbids, forbids, grid's, grids, kid's, kids', kyd's, lids, madrids, mckids, rids, sid's, sids, skids

Kids sounds like:

kaatz, kadish, kataoka, kate's, kates, kathy's, katja, kato's, kats, katsuhiko, katsushi, katyusha, katyushas, katz, kautz, keats, keatts, keds, keetch, keith's, keitz, ketch, ketchie, ketz, kid's, kiddies, kids', kitagawa, kitch, kites, kitowski, kits, kitsch, kittiwake, kitts, kitz, kiyotaka, kodak, kodak's, kodiak, koetje, kokate's, koskotas, kostas, kostecki, kostek, kostic, kostick, kostka, kotas, kotch, kotecki, kotek, kotowski, kottke, kottwitz, kotz, kowitz, kudos, kudzu, kutch, kutsch, kutz, kuwait's, kuwaitis, kwiatek, kwiatkowski, kyd's

What rhymes with kids?