What rhymes with gerasimov?

List of words that rhyme with gerasimov in our rhyming dictionary.

Gerasimov rhymes with:

asimov, asimov, asimov, asimov, demov, lyubimov, asimov, askoldov, belov, besharov, bocharov, chazov, chekhov, demov, dzhirkvelov, filyaw, gillinov, glazunov, godunov, goncharov, ivanov, kasparov, kirov, kosyakov, likhachov, lukyanov, lyubimov, martirosov, miroslav, mityunov, pavlov, polevanov, primakov, rostov, ryzhkov, sakharov, semionenkov, shatrov, socanav, sokolov, stanislav, tupelov, ustinov, vladislav, vyacheslav, yazov, zakharov, zhivkov, zyuganov

What rhymes with gerasimov?